COUNTRY TANCE

Dobrý den, nejprve pár slov na úvod...

      vážení přátelé, či kamarádi (mohu-li Vás takto oslovit), vítejte na stránkách věnovaných country tancům. Předem Vás chci upozornit na dvě věci. Tou první je to co zde nenajdete - nenajdete zde vyčerpávající přehled historie country tanců. Osobně se domnívám, že tento úkol již splnila řada povolanějších lidí a případní zájemci si jistě dokáží materiály najít na internetu (či jinde) sami (ale jednou... kdo ví?). Tou druhou věcí je to co zde najdete - jsou zde popsána základní postavení, figury a pojmy se kterým se při výuce country tanců setkáte, ale hlavně zde najdete rozpisy některých tanců.
      Jak jsem se již zmínil o původu vzniku country tanců bylo napsáno nemálo materiálu. Proto jen velmi stručně: kořeny country tanců nalezneme v Evropě 17. a 18. století. Největší vliv měly anglické, irské, skotské a francouzské tance. Při osídlování amerického kontinentu osadníci s sebou mimo jiné přinášeli i kulturní zvyky své původní vlasti. I přes těžkosti, které s sebou přinášel život v nových podmínkách bylo setkání při hudbě a tanci jednou z mála možností odreagovat se od všedních starostí. Původně složité tance evropského původu se v Americe zjednodušily, objevily se nové, jednodušší figury, upustilo se od složité etikety a tancování se stalo opravdu lidovou zábavou. Zpět do Evropy se country tance dostaly později než country hudba (ta do Evropy ve větším měřítku pronikala zhruba od 20. let minulého století), přibližně v padesátých letech. V tehdejším Československu se country začalo šířit od druhé poloviny sedmdesátých let především zásluhou prof. Františka Bonuše, který se na svých studujních cestách dostal i na jihovýchod Spojených států - kolébky původních amerických country tanců. Po návratu začal, společně se svým synem Jasanem, country tance vyučovat. Samozřejmě, neobešlo se to bez problémů, ale stejně jako na západě od našich hranic, těm kteří country tancům propadli už zůstaly pod kůží natrvalo. Po roce 1989, vzhledem k uvolnění situace došlo k ohromnému rozšíření country tanečních skupin v tehdejším Československu a následně České i Slovenské republice. V současné době u nás existuje několik desítek, možná stovek country tanečních skupin, které s větším, či menším zápalem věnují tomuto koníčku.

Během vývoje se country tance rozdělily do několika skupin:

 • OLD TIME DANCE: historické tance, které se již dále nevyvíjí, udržují je soubory podobné našim národopisným kroužkům, množství těchto tanců je v podstatě konečné.
 • CONTRA DANCE: tance v dlouhých řadách.
 • SQUARE DANCE: tance ve čtverylkách; existují kluby, které věnují čistě Square Dance.
 • CIRCLE DANCE: tance v kruzích.
 • ROUND DANCE: párové tance, které se tancují po obvodu sálu; tanečníci ovládají soubor figur, které jsou vyvolávány. Velmi zjednodušeně: jsou společenské tance, jejichž choreografie je vytvářena přímo na parketu; existují kluby (skupiny) které se věnují čistě Round Dance.
 • LINE DANCE: tančí se na moderní rytmickou (nejen country) hudbu. Tanec se skládá ze sestavy tanečních kroků, ze kterých se tvoří sestava, která se tančí po dobu celé skladby. Tanec se tancuje v řadách (line) a tančí jej samostatní tanečníci; existují kluby (skupiny) které se věnují čistě Line Dance.
 • CLOGGING: country step, při němž je taneční rytmus zdůrazněn údery špičkami či patami bot opatřenými speciálními "plechy".
 • Kromě těchto druhů tanců jsou mezi country tance řazeny irské (a staroanglické), skotské, mexické a některé další druhy tanců.
      Různí autoři řadí do country tanců ještě další druhy a styly, ale toto je asi nejzákladnější rozdělení.
      V České republice, stejně jako na celém světě najdete kluby (kroužky, skupiny, ...), které se specializují jen některé druhy country tanců (většinou se jedná o kluby tančící Square, Round, či Line Dance) nebo kluby, které tancují, nebo se alespoň snaží tancovat všechny druhy country tanců. Netroufám si nutit Vám svůj názor, ale domnívám se, že je dobré začít jako "univerzál" a později se specializovat na ten, či onen druh tance, případně "univerzálem" zůstat. Jakou cestou se vydáte je však na každém z Vás.
     

Stručná historie country tanců v Čechách, na Moravě (a Slovensku):

 • 16.7. 1977 - na Country karnevalu v areálu ČSTV na Orlíku probíhá první výuka country tanců (vede Jasan Bonuš);
 • 21.5. 1980 - historicky první country bál v ČSSR pod řízením Jasana Bonuše na Barče (Kulturní dům barikádníků, Praha), zároveň první country předtančení "Country VŠ Praha";
 • 6.1. 1981 - první country bál na Žofíně, zábavu řídí František a Jasan Bonušovi;
 • 21.11. 1981 - premiéra kankánu - Whisky to je moje gusto!;
 • 1984 - vznik dalších skupin - Dostavník (Brno, Ivan Bartůněk) a Caramella (Praha, Jiří "Jeff" Vašák);
 • 22.5. 1987 - první ukázka cloggingu – Kolaloka, 3. Setkání skupin v Brně;
 • 9.12. 1988 - první ukázka moderního square dancingu – Caramella - Country bál v Ládví;
 • 10.11. 1990 – „Guinnesův“ country bál, organizovala Petronella a Vlado Grežo - podle callerování z radia Elán v Bratislavě tančilo ve stejnou dobu na 4.000 tanečníků ve 33 městech.
Aktualizace: 21.11. 2011 - přidána rubrika "RECEPTY"